Anna Krzywoszynska

Oulu Ülikooli Dotsent

Anna Krzywoszynska on Oulu ülikooli õppedotsent “Human-Environment Relations” valdkonnas. Ta on keskkonnateadlane, kelle juhtmõtteks on: kuidas me mõistame loodust ja mida need teadmised meile annavad? Tema töö keskendub sellele, kuidas erinevad osapooled arendavad ja rakendavad põllumajanduse- ja keskkonnalaseid teadmisi. 

Tema praegused uurimisvaldkonnad hõlmavad inimene-muld suhteid (human-soil realtions) ja selle teadmiste taustsüsteeme, teadmiste loomist teaduse ja ühiskonna vahel, ning kohalike ja taastuvate toidusüsteemide rolli sotsiaal-keskkonnaalase õiguluse saavutamisel. 

Anna on nõukogu liige Horisont Euroopa Mullamissioonis “Soil Deal for Europe” ja kaasesimees rahvusvahelise mullateaduse ühingu komisjonis 4.5: Soil Humanities and Social Sciences.