Dr. Stefanie Siebert

Euroopa Kompostivõrgustiku Tegevjuht

 Stefanie Siebert on alates 2011. aastast olnud Euroopa Kompostivõrgustiku (ECN) tegevjuht. Ta vastutab ECN strateegia ja poliitika väljatöötamise ning rakendamise eest. Ta koordineerib organisatsiooni esindus- ja lobitegevust Euroopa tasandil. Ta on aktiivne mitmetes EL Komisjoni ekspertrühmades nagu väetisetoodete eksperdirühm ja tööstusheite direktiivi foorum. Stefanie on Euroopa Standardiorganisatsiooni (CEN) mullaparandus- ja kasvukeskkonna tehnilise komitee liige. 

Stefanie on mullateadlane ja tal on loodusteaduste doktorikraad. Alates 2000. aastast töötab ta bioloogiliste jäätmete käitlemise sektoris. Ta oli Saksamaa huumuse- ja substraaditööstuse (VHE) tehniline ametnik, Saksamaa Kvaliteediühingu (BGK) kvaliteedijuht ja Euroopa poliitika nõunik.