Kristina Simonaitytė

Leedu põllumajandusministri nõunik

Alates 2021. aasta jaanuarist on Kristina Simonaityte Leedu põllumajandusministri nõunik, kes töötab peamiselt kliima ja loodusega põllumajanduse kontekstis. Ministeeriumis on ta juhtinud riikliku energia- ja kliimakava täiendamist põllumajanduse ja LULUCF meetmetega, koordineerinud pingutusi EL’i looduse taastamise määruse (ingl EU Nature Restoration Law) ja EL’i süsinikusidumise määruse (ingl EU Carbon Sequestration Regulation) osas ja osaleb aruteludes, mis on seotud EL’i mullaseire seaduse (ingl EU Soil Monitoring Law) ja teiste Euroopa roheleppe algatustega põllumajandussektoris. Ministri nõunikuna julgustab ta üle minema taastavale põllumajandusele, mis panustab positiivselt kliimameetmetesse, elurikkusesse, mullakaitsesse ja -taastamisse ning suurendab samal ajal toidujulgeolekut ja parendab põllumeeste elujärge.

Varasemalt on ta arendanud ökosüsteemide teenustega seotud riiklikku poliitikat Leedu keskkonnaministeeriumis ja Euroopa Liidu tasandil teinud poliitika kommunikatsioonialast tööd Euroopa Keskkonnabüroos ja volinik Andriukaitis’e kabinetis Euroopa Komisjonis. Kristinal on teadusmagistri kraad metsa- ja looduskaitse poliitikas Wageningen’i ülikoolist Hollandis ja bakalaureusekraad ökoloogias Edinburgh’i ülikoolist Suurbritannias.