Tanel Vahter

Mullaökoloogia teadur

Tanelit huvitab ökoloogia laiemalt, kuid oma teadustöös keskendub ta peamiselt mullaga seotud teemadele. Muld on kesksel kohal paljudes ökosüsteemis toimuvates protsessides, mille käivitavaks jõuks on mulla elusosa – mullaelustik. Seetõttu on tema uurimistöö tihedalt seotud mulla elustiku mitmekesisuse ja dünaamikaga. Erilist huvi pakuvad Tanelile süsteemid, milles mullakasutus ja ökoloogia kohtuvad praktikas – põllumajandus, poollooduslikud kooslused, ökosüsteemide taastamine jm. Suurimat rõõmu pakub talle alusuuringutest pärit teadmiste rakendamine mullakasutuslike ja looduskaitseliste probleemide lahendamisel.