Tim May

Kingsclere Estate Farmi Juht

Kingsclere Estate farmis majandatakse 2500 aakril (1011 ha) kasutades taastava põllumajanduse ja mahepõllumajanduse praktikaid. Farmis on rakendatakse holistlikku juhtimistiili ja ettevõtluse mitmekesistamise lähenemisviisi (ingl k. enterprise stacking), mille eesmärk on luua lisandväärtust ja suurendada tootlikkust erinevate ettvõtete tegevuse kaudu.

Farmis kasvatatakse mahepõllukultuure, nagu kinoa, linaseemned, gluteenivaba kaer ning nisu ja teravilja. Lisaks kasvatatakse farmis piimaveiseid, neil on 480 Uus-Meremaa Friisi ja Jersey tõugude ristandiga piimaveist ning kasutusel on ka mobiilne lüpsiplats sellele lisaks on farmis ka mobiilsetes üksustes peetavad munakanad. Nii piimaveiseid kui munakanasid peetakse mitmekesisel rohumaal ning piima- ja munatootmisettevõtteid juhitakse farmide jagatud partnelusena (ingl k. shared-farm partnerships).

Kingsclere Estate visioon on maade taastamiste kaudu kindlustada jätkusuutlik tulevik, samaaegselt soodustades kohaliku kogukonna arengut rakendadaes ringmajanduse põhimõtteid nii taimekasvatajate, loomakasvatajate, toidutootjate kui ka kohalike ettevõtete tasemel. Kingsclere Estate on juba näinud esimesi eeliseid sellise ringmajandusliku lähenemise rakendamisel, mis võimaldab maksimaalselt tõhusat ressursikasutust ning taastada looduslikke süsteeme.