William Houstoun

Põllumees ja Euroopa Taastava Põllumajanduse Assotsiatsiooni asutajaliige

William Houston on terve oma elu aktiivselt toimetanud oma peretaludes Glenisla ja Glenshee, mis asuvad Šoti mägismaal. Ta on töötanud taludes, toidutootmise ettevõtetes ja konsultandina üle kogu maailma, alates 100 000 hektari suuruse rantšo juhtimisest Venetsueelas kuni 500-hektarilise puuviljakasvatajate ühistu juhtimiseni Šotimaal. Täiendavalt on ta olnud nõustajana kaasatud mitmetesse projektidesse, näiteks Ühendkuningriikide Lake District rahvuspargi maamajanduse taastamine pärast suu- ja sõrataudi haiguspuhangut (ingl Food and Mouth disease) 2001. aastal. 

Viimased 4 aastat on William akrediteeritud koolitajana õpetanud Savory Instituudis ning on üks Euroopa Taastava Põllumajanduse Assotsiatsiooni (ingl European Alliance for Regenerative Agriculture) asutajaliige ja juhtkomitee liige.