Airi Külvet

lihaveisekasvataja

Airi Külvet on rohumaaveise kasvataja, kellel on juba 20 aastat kogemust. Airil on loomateaduse kraad Eesti Maaülikoolist, ta on Puutsa talu perenaine ning üks MTÜ Liivimaa Lihaveis asutajatest ja eestvedajatest. Lisaks on Airi esimese riikliku rohumaaveise kvaliteedikava väljatöötaja.

Talupidajana rakendab ta keskkonnahoidlikke karjatamismeetodied, mis suurendavad rohumaade liigirikkust, pakkudes sobivaid elupaiku ja tingimusi erinevatele liikidele ning samaaegselt võimaldavad toota kvaliteetset rohumaaveise liha. Airi on samuti aktiivne oma teadmiste jagamises ka teiste põllumeestega ning lööb kaasa erinevates projektides, mida mida juhivad koostööpartnerid Eesti Lihaveisekasvatajate Selts ja Maheklubi.

Airi on pälvinud oma tegevuste eest nii siseriiklikku kui ka rahvusvahelist tunnustust. Ta pälvis 2021. aastal Maailma Looduse Fondi (WWF) konkursil Läänemere-sõbraliku talniku tiitli ja 2023. aastal Aasta Põllumees 2023 tiitli.